Tytuł Ogłoszenia:

Praca w domu przy komputerze -wpisywanie danych

Dodano: 2015-06-09 22:47:46

Kontakt:

Rafał

+447596862292

praca dodatkowa

Praca przy komputerze w domu – wpisywanie danych.

Elastyczna godzinowo. Osoby konsekwentne i sumienne prosimy o przesłanie zgłoszenia – CV na adres: dodatkowa.ew@gmail.com

Zgłoszenia nie zawierające Curriculum Vitae nie będą rozpatrywane.
Proszę o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Rafał

  Główne zdjecie: